A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. § (2) bekezdés f.) pontja alapján a Matrix Audit Kft. az alábbiak szerint teszi közzé azoknak a gazdálkodó szervezeteknek a nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, ahová felszámolóként kirendelték, a kirendelés kezdetének és megszűnésének dátumával, továbbá az általa felszámolóbiztosként foglalkoztatott személy nevével, hivatali levelezési címével együtt:

A dokumentum megtekintéséhez kattintson az ikonra.

A többször módosított 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 63/B.§ (1) bekezdése alapján felhívjuk a Tisztelt Hitelezõket, hogy amennyiben az alábbi felszámolási eljárásokban bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és más vagyoni értékű jogokat is), azt felénk 15 napon belül jelentse be.

A dokumentum megtekintéséhez kattintson az ikonra.